Det finns många fördelar att ha en sjuksköterska nära tillhands som dansare, så varför inte hyra in en under högsäsong? Flertalet sjuksköterskor har sagt upp sig från sjukhusen landet över och gått över till uthyrningsföretagen – så nu till sommaren kan det vara svårt att få tag i en eftersom att sjukhusen storsatsar på att hyra in dem nu för att täcka upp för andras semestrar.

Ägare till en dansstudio med tillhörande sjukstuga med första förband till dansarna, men har ingen där som kan utföra våden? Hyr en kvalificerad sjuksköterska från Medlink att jobba i i där i nära anslutning så säkerställer du så dina dansare snabbt kan pysslas om vid eventuella felsteg och olyckor. Men tänk på att det kan vara svårt att få tag i en sjuksköterska nu till sommaren, många är redan inhyrda för att fylla luckor hos sjukhusen nu inför semestertiderna som kommer.

Sjukhusen behöver all inhyrd personal de kan få

Visst kan det vara skönt att ha vårdpersonal i sin dansstudio, men om du kan vänta så är det bättre att hyra in personalen i höst i stället. Nu är det nämligen sjukhusen som har det största behovet av att få in personal, och det gäller hela landet. Till exempel hade Stockholms läns landsting sagt att de skulle vara fria från hyrd sjukvårdspersonal detta år, men så blev det inte riktigt. I stället har de fått hyra in fler sjuksköterskor än vad de fått göra tidigare år, skriver bland annat Aftonbladet.

Fördelar med att hyra in sjuksköterskor

  • Ekonomin – mer ekonomiskt att hyra än att anställa.
  • Tider – du får personal på den tid de behövs och kan själv välja när du vill ha in extra personer.
  • Slipper personalbrist – om din inhyrda personal blir sjuk eller är frånvarande kan du smidigt be att bemanningsföretaget skickar in en ersättare.
  • Arbetsgivaransvar – du är fortfarande ansvarig för att inhyrd personal trivs på jobbet och arbetar i en god arbetsmiljö, men rent ekonomiskt arbetsgivaransvar ligger på bemanningsföretaget.

Något som kan vara intressant för den som vill byta från fastanställd till att arbeta som inhyrd är att det till och med är svårt för bemanningsföretagen att anställa sköterskor och annan personal inom vårdyrket. Med andra ord är det här som anställningar kan gå att hitta! Till exempel har det skett en massuppsägning på infektionsavdelningen på Sunderby sjukhus uppe i Luleå bland de fastanställda sköterskorna där, vilket tidningen NSD skriver om. Så kanske kommer dessa personer att söka sig till bemanningsbranschen i stället? Eftersom det finns en rad fördelar med att arbeta som inhyrd personal i stället för fastanställd så kan detta vara väldigt troligt.

Fördelar med att vara hyrsjuksköterska

  • Lön – när du arbetar som inhyrd sjuksköterska kan du få bättre lön.
  • Arbetstider – du kan styra över dina egna arbetstider-
  • Arbetsmiljö – du får chans att se nya arbetsplatser och välja själv i vilken arbetsmiljö du vill arbeta.